Dodano 07 Cze 2018

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej:
25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest ANPOL RYSZARD POLAŃSKI, MARTA POLAŃSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy Al.Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
2) kontakt do inspektora ochrony danych w ANPOL RYSZARD POLAŃSKI, MARTA POLAŃSKA SPÓŁKA JAWNA –  anpol@an-pol.com.pl
3) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub zlecenia. Będą to:
a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) podmioty zależne od , dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
c) dostawcy usług logistycznych, informatycznych, księgowych, prawnych, kurierskich i pocztowych, hostingu;
d) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Państwa dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) posiadają Państwo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy.

[do góry]

Facebook